Centrální vysavače Electrolux – Čím dál dokonalejší!

Zásluhou centrálního vysavače je interiér každého domu udržován v dokonalé čistotě. V případě centrálních vysavačů Electrolux podporuje používání tohoto zařízení dokonce i klinickým výzkumem ověřená schopnost likvidovat alergeny. Centrální vysavače uvedených značek prokazatelně působí rovněž jako zdravotní pomůcka! A existuje seriózní klinický výzkum podporující toto tvrzení.

Zbourané limity

Špičkové centrální vysavače – aktuálně například modely Electrolux Oxygen – tak doslova bourají obvyklé hygienické limity vnímané ve spojení s bydlením. Užívání centrálního vysavače v domácnosti prokazatelně přispívá ke zlepšení zdravotního stavu astmaticky či alergicky postižených osob, pokud v takto vybaveném bytě žijí. Ovšem kladný vliv na zdraví obyvatel domu je prokázán i v případě zcela zdravých osob. A perfektní čistota zvolna přestává být zdůrazňovanou kvalitou. Je prostě ve spojení s centrálním vysavačem považována za samozřejmost.

Pro vzpomínané špičkové přístroje je charakteristická dlouhodobá nejvyšší výkonnost a efektivita odváděné práce, dlouhá životnost a absence jakéhokoli servisu. To vše podtrženo desetiletou záruční lhůtou. Ovšem nároky kladené na špičkový centrální vysavač pro rodinný dům spolehlivě splní například i model Electrolux ZCV 855A nyní dokonce za 12 335 Kč včetně DPH. Všechny sestavy centrálních vysávacích systémů Electrolux zdobí vedle jiných kvalit především naprosto dokonalá filtrace.

Proč mít centrální vysavač?

Zcela zásadním měřítkem kvality centrálního vysavače je vedle parametrů sacího agregátu právě úroveň filtrace. Goretexový filtr, používaný v případě centrálních vysavačů Electrolux, má na čtverečním centimetru 1,4 miliardy mikroskopických otvorů! Bývá udáváno, že pohltí s účinností 98 procent dokonce i částice velikosti pouhých tří desetin mikronu. Tedy naprosto nepředstavitelných tří desetitisícin milimetru! Ovšem ani případná zbývající dvě procenta nezachycených mikroskopických částic kvalitu ovzduší v interiéru nijak nepoznamenají. Tyto nečistoty jsou spolu s odpadním vzduchem vyvedeny potrubím centrálního vysávacího systému úplně mimo budovu. Centrální vysavač zásadní slabinu vysavače konvenčního – více či méně intenzívní víření prachu – řeší zcela převratně. Prachové částice a další nečistoty ve filtru centrálního vysavače, na rozdíl od tradičních strojů tohoto druhu, necirkulují.

Práce s centrálním vysavačem znamená značný komfort při úklidu, chod je i při vysokém výkonu nehlučný a ovládání velmi jednoduché. Centrální vysavač má rovněž schopnost vysát nejen pevné nečistoty, ale v případě potřeby třeba také vodu.

Setina nákladů s ohromným efektem

Při pověstném zvažování efektivity vztažené k poměru mezi pořizovací cenou a výsledkem pracovní činnosti, představuje centrální vysávací systém jednotku, která vyniká zcela mimořádně. Obecně se udává, že stavebník v případě instalace centrálního vysavače investuje pouhou jednu setinu z celkového rozpočtu nově pořizovaného rodinného domu. A dostává za to kvalitu, která ve srovnání s jinými cenově obdobnými zařízeními, vybavujícími rodinný dům nad běžný rámec, obstojí se značným přehledem.

Centrální vysavače Electrolux mají ještě jedno prvenství – modely Oxygen splňují ekologickou normu Evropské unie. Příkon u nejvýkonnějších jednotek nepřesáhne 1600 W.